Εκπαιδευτικό κέντρο

Όλα τα σεμινάρια και οι εκπαιδεύσεις της CBI SECURITY πραγματοποιούνται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις, στο CBI TRAINING CENTER της εταιρείας μας στην Βάρκιζα Αττικής. Μέσα σε μια έκταση 14 στρεμμάτων, το εκπαιδευτικό κέντρο της CBI SECURITY διαθέτει μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα υπολογιστών, καφετέρια και χώρους διαμονής εκπαιδευόμενων για πραγματοποίηση εσώκλειστων εκπαιδεύσεων. Μεγάλοι εξωτερικοί χώροι, ανοιχτό αμφιθέατρο και ανοιχτή πισίνα, ώστε να προσφέρεται στους εκπαιδευόμενους η καλύτερη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.


Παρέχουμε στίβο μάχης, κατάλληλα διαμορφωμένο, ώστε να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο την πλέον ρεαλιστική εικόνα σε κάθε εκπαίδευση. Στον κάθε εκπαιδευόμενο παρέχεται όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός, που απαιτεί το κάθε είδος εκπαίδευσης. Ένα κέντρο εκπαίδευσης μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα, ισάξιο μεγάλων σχολών εκπαίδευσης του εξωτερικού.

Μέσα από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, ο εκπαιδευόμενος  Αντιλαμβάνεται - Συνειδητοποιεί - Λειτουργεί και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προστατεύοντας τον εαυτό του και τον επίσημο που συνοδεύει.

CBI Training Academy