Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΙΔΙΩΤΩΝ


Η CBI Security Training Academy δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης Συνοδευτικών Ομάδων Ασφαλείας από το 2002 με πιστοποιημένους Έλληνες και ξένους εκπαιδευτές.  Σε συνεργασία με σχολές εκπαίδευσης του εξωτερικού πραγματοποιούμε και εκπαιδευτικά σχολεία σε Ισραήλ - Βουλγαρία - Πολωνία - Ισπανία.

Εκτός από τα τακτικά προγράμματα εκπαιδεύσεων που πραγματοποιούμε σε προγραμματισμένες ημερομηνίες, μπορούμε να αναλάβουμε αποκλειστικά  και εξατομικευμένα την εκπαίδευσης Σ.Ο.Α. ή επιχειρηματιών, με εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα  σύμφωνα με τις ανάγκες και τους χρόνους εκπαίδευσης που μπορούν να διαθέσουν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Η CBI SECURITY οργανώνει και πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις ασφαλείας κρίσιμων γεγονότων με την εφαρμογή του εκπαιδευτικού μοντέλου (NADLER) εμπλουτισμένο με μαθησιακές τεχνικές, για υψηλόβαθμα  στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών, τραπεζών, ξενοδοχειακών μονάδων, μεγάλων εμπορικών κέντρων, συμβούλους ασφαλείας επιχειρήσεων. Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την απόκτηση γνώσεων, την εμπειρία, την κατάρτιση, την εξειδίκευση, ώστε να μπορείτε να προλάβετε, να προβλέψετε, να αναγνωρίσετε, να αντιμετωπίσετε και να αποκαταστήσετε άμεσα και αποτελεσματικά την απειλή ή τον κίνδυνο.