Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της CBI Security αποτελείται από επαγγελματίες με εξειδίκευση στο χώρο των υπηρεσιών ασφαλείας, με άδεια εργασίας από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, ικανοί να φέρουν σε πέρας κάθε πρόβλημα ασφαλείας.

Η επιλογή του προσωπικού ασφαλείας, γίνεται με αυστηρά κριτήρια πάνω στις βασικές διαδικασίες ασφάλειας προσώπων και φύλαξης χώρων. Στις πρώτες ανάγκες ιατρικής περίθαλψης, στην χρήση εξαναγκασμού, στις νομικές διαδικασίες υπεράσπισης, στην δημόσια ασφάλεια και στον έλεγχο τεχνικών μέσων. Έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε ανάγκης και να βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα σε όλες τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιάς - σεισμού - εκρηκτικών μηχανισμών - απειλών και οποιαδήποτε μορφής πανικού).

Το προσωπικό ασφαλείας και επιτηρείται καθημερινά από τους επόπτες ασφαλείας της εταιρείας. Το ένστολο προσωπικό της CBI Security είναι εφοδιασμένο με την εγκεκριμένη στολή της εταιρείας μας (χειμερινή και καλοκαιρινή) από το Γ.Ε.ΕΘ.Α. Η επιβλητική παρουσία του προσωπικού ασφαλείας σε συνάρτηση με τον επαγγελματισμό, την ευγένεια,  και την εχεμύθεια είναι η αρχή της αποτροπής έκνομων ενεργειών.